No, 5
◎ 이름: Scuba Zone
◎ 진행사항: 마감
2002/8/29(목)
9월7일~9일 제주 성산(섭지코지) 2박3일  
9월7일(토) 오전 07:00   김포 출발
                     10:00   성산 다이빙센타 도착
                                보트다이빙 3회
   
   8일(일) 종일           보트다이빙 3회

   9일(월) 오전 07:00       제주 출발

*자세한 내용은 전화 문의 바람
*02-545-9513~4   최준석

                    폼메일 발송 수정/삭제     이전글 다음글         창닫기